เนื้อหาบทเรียน

  1. ชนิดของคลื่น
  2. ส่วนประกอบของคลื่น
  3. สมบัติของคลื่น
  4. การเกิดคลื่นและการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก
  5. การถ่ายโอนพลังงานของคลื่นกล
  6. การซ้อนทับของคลื่น
  7. คลื่นนิ่งและการสั่นพ้อง
  8. สรุปเนื้อหา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s